Papa Icopal

Papa Icopal


Papa Icopal Szybki Profil® SBS

Icopal Szybki Profil® SBS jest nową generacją pap modyfikowanych SBS. W procesie produkcji tej papy wykorzystano unikalną, opatentowaną technologię Szybki Profil®.

Szybki Profil® SBS to papy zgrzewalne na osnowie nowej generacji, w których stosuje się unikalną technologię profilowania spodniej, zgrzewalnej strony papy.

Papa

Zalety papy Szybki Profil® SBS

1. O ponad (20-50)% wzmocnioną szczelność i trwałość głównej powłoki hydroizolacyjnej – poprzez ponad (20-50)% grubszą główną powłokę hydroizolacyjną umieszczoną nad osnową (dach) lub pod osnową (fundament) z hartowanej i walcowanej (kalandrowanej) na gorąco włókniny poliestrowej

2. Trwałość i nienaruszenie głównej powłoki hydroizolacyjnej poprzez dodatkowe zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoża,

3. Zachowanie wszystkich deklarowanych parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych bitumów i kauczuków SBS po zamocowaniu papy w miejscu przeznaczenia – poprzez skrócony o co najmniej 30% czas zgrzewania papy do podłoża

4. Całkowitą pewność połączenia z podłożem – dzięki większej o 40% profilowanej, aktywnej, spodniej stronie zgrzewu papy


Źródło: Icopal