Folia dachowa Klöber Permo forte SK2

Papa Icopal

Papy modyfikowane SBS zgrzewalne

POLBIT PF PYE PV 250 S5 – papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


POLBIT WF PYE PV 250 S5 – papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


POLBIT EXTRA PF – papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


POLBIT EXTRA WF – papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


ZDUNBIT PF – papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


ZDUNBIT WF – papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


JUNIOR WF – papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z welonu z włókien szklanych o gramaturze 100 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


JUNIOR PF – papa asfaltowa zgrzewalna, podkładowa, modyfikowana SBS, na osnowie z welonu z włókien szklanych o gramaturze 100 g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, jej spodnia strona zabezpieczona jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, w szczególności jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę JUNIOR PF mocuje się do podłoża metodą zgrzewania.


ALFA SZYBKI PROFIL TOP 5 – papa zgrzewalna, na osnowie z włókniny poliestrowej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. Papa produkowana jest wg technologii „SZYBKI PROFIL”.


Papy modyfikowane SBS mocowane mechanicznie

MONODACH WM – papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, do jednowarstwowych pokryć dachowych. Do produkcji papy stosuje się asfalt modyfikowany SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2 wzmocniona włóknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopochodnych, betonu, materiałów termoizolacyjnych (np. wełna mineralna, styropian) dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie krycie papą oraz na istniejących pokryciach papowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do konstrukcji podłoża mechanicznie za pomocą odpowiednich łączników mechanicznych lub metodą zgrzewania.


VIVADACH PM – 150/2000 – papa asfaltowa, podkładowa do mocowania mechanicznego, modyfikowana SBS, na włókninie poliestrowej.


MONOLight WM – papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana SBS, do jednowarstwowych pokryć dachowych. Do produkcji papy stosuje się asfalt modyfikowany SBS, osnowę stanowi włóknina poliestrowa o gramaturze 250 g/m2 wzmocniona włóknami szklanymi. Od wierzchniej strony papa pokryta jest gruboziarnistą posypką, wzdłuż jednego brzegu wstęgi znajduje się pas masy asfaltowej nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy pokryta jest folią z tworzywa sztucznego.

Papa przeznaczona jest do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych na podłożu z drewna i materiałów drewnopochodnych, betonu, materiałów termoizolacyjnych (np. wełna mineralna, styropian) dopuszczonych do stosowania pod bezpośrednie krycie papą oraz na istniejących pokryciach papowych. Papę można stosować do wykonywania nowych lub do renowacji starych pokryć dachowych. Papę mocuje się do podłoża mechanicznie za pomocą odpowiednich łączników mechanicznych lub metodą zgrzewania.


Papy asfaltowe specjalne

PP/50/900 – papa perforowana (wentylacyjna)

P/1600 – papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

WAL/400/1600 – papa asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze budowlanej z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej

9/800 – papa asfaltowa na folii aluminiowej


Grunty i masy bitumiczne

SIPLAST PRIMER – preparat gruntujący – wyprodukowany z wysokiej jakości asfaltów modyfikowanych elastomerem SBS oraz wysokiej jakości rozpuszczalników. Produkt charakteryzuje się krótkim czasem wysychania (ok. 2 h od nałożenia). Niewielka lepkość umożliwia mu znaczną penetrację w głąb gruntowanych powierzchni betonowych. Wynosi ona 2-3 mm i jest ponad dwukrotnie większa niż dla preparatów tradycyjnych. Nowa receptura zwiększa odporność na spływalność asfaltu przy izolacjach pionowych. Wchodzący w skład preparatu asfalt modyfikowany SBS w znacznym stopniu uelastycznia tworzoną przez produkt powłokę, utrwalając i czyniąc ją trwalszą i odporniejszą na starzenie i działanie czynników atmosferycznych.

Preparat przeznaczony do gruntowania:

  • podłoży betonowych i stalowych pod papy wszelkich rodzajów
  • podłoży betonowych i stalowych pod papy samoprzylepne
  • płyt betonowych i stalowych mostów pod zgrzewanie pap mostowych

ICOPAL PRIMER CLASSIK – roztwór asfaltowy do gruntowania i izolacji przeciw-wilgociowych

ICOPAL RENOVATOR – masa asfaltowa do konserwacji pokryć dachowych

ICOPAL GLUE – lepik asfaltowy na zimno do klejenia papy

ICOPAL PROTECTOR – gęsty lepik, masa szpachlowa

ICOPAL WATER PRIMER – asfaltowa emulsja anionowa

ICOPAL WATER RENOVATOR – dysperbit – dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa


Źródło: Icopal