Instalacje odgromowe

Uderzenie pioruna w obiekt niechroniony instalacją odgromową może spowodować duże straty. Uniknąć tego pozwala sprawny, dobrze przygotowany system, którego celem jest ochrona przed: porażeniem ludzi, pożarem, uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu elektronicznego.

Instalacja odgromowa obiektów może być wykonana metodą konwencjonalną (tradycyjne zwody wysokie, poziome zwody niskie) lub za pomocą piorunochronu aktywnego, jednak w drugim przypadku zaleca się stosowanie go wraz z systemem tradycyjnym.


Elektrobud logo

Instalacje odgromowe Elektrobud

Instalacja odgromowa Elektrobud

W naszej ofercie posiadamy pełen asortyment osprzętu odgromowego. Wszystkie elementy niezbędne do budowy sprawnej instalacji odgromowej. So to między innymi: złącza, uchwyty, uziomy, maszty, iglice, druty i bednarki.


Instalacja odgromowa składa się z:

  • zwodów, czyli drutów wykonanych ze stali ocynkowanej, miedzi lub stali nierdzewnej, ułożonych na dachu, ich zadaniem jest bezpośrednie przejmowanie prądów piorunowych
  • przewodów odprowadzających, łączących zwody z przewodami uziemiającymi lub uziomem
  • przewodów uziemiających łączących przewody odprowadzające z uziomami
  • uziomów - elementów metalowych lub zespołów elementów metalowych umieszczonych w gruncie i zapewniających z nim połączenie elektryczne

Wszystkie niezbędne elementy instalacji odgromowej do nabycia w WA.SZ.DACH Poznań.