Papa Bauder

Papa Bauder


Papy Bitumiczne Bauder

Wymagania jakie projektanci stawiają konstrukcjom dachowym są bardzo różnorodne, bo uzależnione oczywiście od wielu aspektów. Na trwałość całej konstrukcji dachu zasadniczy wpływ ma jakość i sposób montażu zastosowanych materiałów. Elementy systemu pokryć dachowych produkowanych w Bauder mogą być łączone ze sobą w dowolny sposób. Możliwy jest montaż konwencjonalnych pap zgrzewalnych razem z papami typu THERM lub papami samoprzylepnymi typu TEC. System możliwość tę zawdzięcza elementowi termoizolacyjnemu, który wybierze projektant.

Papa

Papy nawierzchniowe Bauder

Wierzchnia warstwa hydroizolacyjna musi oprzec się niszczącemu działaniu deszczu, wiatru, mrozu i innych czynników atmosferycznych. Papy zaliczane do najwyższej klasy takie jak np. BauderKARAT stanowią nowe granice znacznie przekraczające wymagania zgodne z powszechnie panującymi normami. W przypaku gdy z powodów zagrożenia pożarowego układanie pap termozgrzewalnych jest niemożliwe, odpowiedniew zamian będą papy samoprzylepne.

Więcej na stronie producenta: BAUDER >>

Papa nawierzchniowa Bauder

Papy podkładowe Bauder

Podkładowe, elastomerobitumiczne papy zgrzewalne BauderFLEX lub szybko zgrzewalna BauderTHERM UL 50 stanowią niezwykle trwałe zabezpieczenie. Znoszą one znaczne obciążenia dzięki znakomitej giętkości w niskich temperaturach i dużej odporności na działanie podwyższonych temperatur. Niezawodność i trwałość ich liczy sie w dziesiątkach lat. W sytuacji montażu pierwszej warstwy na podłożu nieodpornym na działanie temperatur (jak np. płyty EPS) wyklucza się prace z użyciem otwartego ognia. Wtedy najlepszym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie pap samoprzylepnych uszczelniających, takich jak BauderTEC KSA DUO lub BauderTEC KSA.

Więcej na stronie producenta: BAUDER >>

Papa podkładowa Bauder

Papy paroizolacyjne Bauder

Warunkiem całkowitego wyeliminowania zawilgocenia elementów budynku jest wykluczenie jakiejkolwiek dyfuzji pary z wnętrza pomieszczeń, które to musi zapewnić papa paroizolacyjna. Szybkozgrzewalne papy BauderTHERM DS 1 DUO i BauderTHERM DS 2 należą do grona pokryć niezawodnych i szybkich w montażu. Ich pasma THERM z aktywującym się bitumem samoprzylepnym skracają znacznie czas pracy i umożliwiają szybki montaż termoizolacji bez dodatkowego klejenia. Papą paroizolacyjną o szczególnie wysokiej jakości jest BauderFLEX DNA. Przetwarzana jest jako papa zgrzewalna. Dzięki grubości 4 mm szczególnie nadaje się do podłoży betonowych. W przypadku prac na konstrukcjach drewnianych lub na blachach trapezowych zaleca się stosowanie pap paroizolacyjnych BauderTEC KSD z posypką drobnoziarnistą.

Więcej na stronie producenta: BAUDER >>

Papa paroizolacyjna Bauder