Logo Technonicol producenta papy

Papa Technonicol


Papa Technonicol w ofercie WA.SZ.DACH Poznań

– papa wierzchniego krycia
– papa podkładowa
– papa specjalna
– papa oksydowana
– papa tradycyjna

Papa Technonicol

Odporność papy – najważniejsze kryterium jakości

W trakcie eksploatacji środowisko zewnętrzne wywiera niekorzystny wpływ na pokrycia dachowe. Zmienne temperatury prowadzą do powstawania deformacji zarówno w warstwie zewnętrznej, jak i warstwie podkładowej papy. Najbardziej istotną cechą pokrycia dachowego jest odporność na te deformacje. Ta odporność zależy od składu masy bitumicznej użytej do produkcji papy.


Źródło: Technonicol